جديدترين ها

سنسور فتو الکتریک يکطرفه

سنسور فتو الکتریک يکطرفه

سنسور فتو الکتریک يکطرفه ، XUX5ARCNT16 ، کاتالوگ ، ..

0 ریال

ماژول ورودی  خروجی Modicon

ماژول ورودی خروجی Modicon

ماژول ورودی  خروجی Modicon ، TM2DD08TT ، کاتالوگ کالا ، ..

0 ریال

کشوی کلید هوایی 2500 آمپر

کشوی کلید هوایی 2500 آمپر

کشوی کلید هوایی 2500 آمپر ،  1SDA073911R1 ، کاتالوگ ، ..

0 ریال

کشوی کلید هوایی 2000 آمپر

کشوی کلید هوایی 2000 آمپر

کشوی کلید هوایی 2000 آمپر ، 1SDA073909R1 ، کاتالوگ ، ..

0 ریال

کشوی کلید هوایی 800 تا 1600 آمپر

کشوی کلید هوایی 800 تا 1600 آمپر

کشوی کلید هوایی 800 تا 1600 آمپر ، 1SDA073907R1 ، کاتالوگ ، ..

0 ریال

موتور کلید هوایی 220 - 250VAC/DC

موتور کلید هوایی 220 - 250VAC/DC

موتور کلید هوایی 220 - 250VAC/DC ، 1SDA073725R1 ، کاتالوگ ، ..

0 ریال

موتور کلید هوایی 100 - 130VAC/DC

موتور کلید هوایی 100 - 130VAC/DC

موتور کلید هوایی 100 - 130VAC/DC ، 1SDA073724R1 ، کاتالوگ ، ..

0 ریال

سنسور کنترل سرعت

سنسور کنترل سرعت

سنسور کنترل سرعت در حرکت دورانی ،  XSAV12373 ، کاتالوگ ،  اطلاعات بيشتر ،  ..

0 ریال